Distribution & försäljning

Din bok är tryckt och färdig. Vad händer nu?


Din bok är tryckt och färdig - nu behöver den nå sina läsare.

Med vårt distributions- och försäljningspaket sköter vi allt det praktiska. När boken väl är tryckt kanske du känner att du vill nå ut med den till bokhandlare, bibliotek, redaktioner etc. Med vårt distributions- och försäljningspaket sköter vi allt det praktiska åt dig. Vi gör den beställningsbar hos alla Sveriges bokhandlare, inklusive internetbokhandlarna, tar emot beställningar, skickar, fakturerar och stämmer av. Varje kvartal skickar vi dig en redovisning på alla utskick och betalar ut pengarna som kommit in.

Med vårt distributions- och försäljningspaket kan du sälja boken själv parallellt med att vi distribuerar din bok till bokhandlarna. 

  • DISTRIBUTION - Vi sköter distribution, fakturering, avstämning och redovisning. Din bok finns till försäljning och distribution så länge du önskar, eller åtminstone så länge minst 10 exemplar per år säljs via vår distribution.
  • BOKEN BLIR TILLGÄNGLIG - Din bok blir tillgänglig att beställa hos alla svenska bokhandlare, inklusive internetbokhandlarna.
  • EGET ISBN - Välj själv om du vill ha ett ISBN (ett unikt katalogiseringsnummer för din bok) ur vår serie eller ett eget. Ett eget ISBN innebär att du själv står som utgivare för boken.
  • PUBLICERING AV INFORMATION - Vi ser till att din bok blir katalogiserad hos Kungliga biblioteket (LIBRIS) och i Bokinfo (bokhandlarnas databas).
  • PLIKTEXEMPLAR - Vi skickar ut pliktexemplar av din bok till 6 universitetsbibliotek + Kungliga biblioteket.
  • UTSKICK AV RECENSIONSEXEMPLAR - Vi skickar ut recensionsexemplar å dina vägnar, antingen utifrån vår standardlista, eller din egen adresslista. I detta inkluderas utskick till Bibliotekstjänst för ev. omdöme inför landets bibliotekarier.
  • UTSKICK AV FRIEXEMPLAR - Vi skickar ut de friexemplar du vill få ut. 
  • LAGRING AV TRYCKFÄRDIGA FILER - Vi lagrar dina tryckfärdiga filer i minst 1 år efter senaste tryckning. 

Kostnad för distribution och försäljning

Vi ombesörjer din försäljning och dina utskick

Service Kostnad
Startkostnad495 kr inkl moms
Löpande distributionsprovision20 % av ordervärdet på fakturerade och sålda böcker, exkl moms.
Emballage, packning och fakturering ingår.
Fri- och recensionsexemplar15 kr/utskick av enstaka exemplar, exkl moms.
25 kr/paket (2 eller flera ex till samma adressat), exkl moms.
PortoPortokostnad som inte faktureras och betalas av beställaren
(exempelvis vid recensionsutskick) bekostas av dig.
Lager50 öre/ex i lager varje kvartal, dock lägst 50 kr/kvartal.

Avräkning varje kvartal. I början av varje kvartal får du en specificerad avräkning vad som hänt med din bok, alla försäljningar, friexemplar etc. Vi drar av den löpande distributionsprovisionen, lageravgiften, den eventuella kostnaden för fri- och recensionsexemplar och utlagt porto och betalar ut resten till dig. 

Det ska vara enkelt. Du får en konkret avräkning och pengarna på kontot automatiskt. 

Du äger böckerna. Samtliga exemplar av din bok som vi lagerhåller äger du. Du kan närhelst avsluta din distribution eller få exemplaren hemskickade. Självklart äger du samtliga upphovsrättigheter till din bok.


Känns det krångligt?
Tveka inte att kontakta oss, ifall du har frågor eller funderingar, klicka här...