Villkor & dataskyddspolicy

Här kan du läsa våra villkor och dataskyddspolicy.

BETALNING av utförd tryckning och tjänster

I normalfall och särskilt för nya kunder använder vi oss av Resurs bank för fakturering med 30 dagars kredit. Vi fakturerar först när böckerna har gått från oss, vilket innebär att du alltid får böckerna innan det är dags för betalning. I de få fall där Resurs bank inte kan erbjuda kredit begär vi förhandsbetalning. Det kan hända exempelvis ifall du inte har regelbunden inkomst.

KVALITET OCH MILJÖ

Vi trycker i enlighet med överenskommet original, så var vänlig och korrekturläs och kontrollera ert original och det korrektur vi skickar er. Vi försöker alltid att kontrollera alla aspekter av ert original, men reserverar oss för problem i originalet utanför vår kontroll, som kan påverka tryckresultatet. Vid frågor eller funderingar vid skapandet av originalet, tveka inte att rådfråga oss.

Vi har ett genomtänkt miljöarbete och samtliga våra papper är miljömärkta. Vi återvinner allt avfall, vare sig det är papper, plast, kartong etc. För närvarande i samarbete med Stena Recycling.

IMPRESSUM, pliktexemplar och märkning

Enligt tryckfrihetsförordningen måste det vara utsatt vem som tryckt boken, ett så kallat impressum. Om du inte angivit det i boken så trycker vi detta på insidan av bakre omslag. 

Ifall din trycksak bedöms vara till allmän spridning, är vi enligt lag skyldiga att tillhandahålla sex universitetsbibliotek + Kungliga biblioteket pliktexemplar. Utskick och tryck av dessa bekostar vi.

DATASKYDDSPOLICY

h:ström - Text & Kultur AB värnar om din personliga integritet. I nedanstående text kan du läsa om hur vi skyddar, förvarar och använder de personuppgifter som du lämnar när du besöker de webbplatser som tillhör h:ström - Text & Kultur AB (nedan "h:ström").

I denna policy ges information om de informationshanteringsmetoder som tillämpats på webbplatserna. Metoderna omfattar vilka slags uppgifter som samlas in och spåras, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att gå till h:ströms webbplatser och använda dem godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du sluta att använda dessa webbplatser. 

Vad menar vi med "personuppgifter"? 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Hur och varför vi samlar in personuppgifter 

Normalt kan du besöka h:ströms webbplatser utan att avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan h:ström dock behöva vissa uppgifter av dig. Om du vill kan du då ge h:ström dina person- och kontaktuppgifter, som namn och adress eller e-postadress, som vi kan behöva till exempel för att kunna kontakta dig, behandla en beställning eller skicka ut meddelanden.  

Om du till exempel köper en produkt eller tjänst via h:ströms webbplatser använder h:ström de angivna uppgifterna för att verkställa köpet eller begäran. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka, sambo, kompis eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga. 

Cookies, statistik och dylika uppgifter om användningen av h:ströms webbplatser kan efter behov komma att delas med våra tjänsteleverantörer för exempelvis statistik och kundkommunikation (exempelvis Google Analytics och Facebook). Det gäller bland annat antalet besök på webbplatsen, sessionens längd, besökarens geografiska position osv. Vi granskar dock inte uppgifterna på individnivå utan ditt uttryckliga tillstånd. 

En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få ett meddelande när en cookie håller på att sparas på din dator ska du göra denna inställning i din webbläsare, om webbläsaren möjliggör det. Du bör vara medveten om att det kan hända att du inte kan se vissa avsnitt av webbplatsen som skulle kunna göra användningen av den smidigare, om du inte tillåter cookies. 

Sådana anonyma uppgifter som h:ström samlar in används och analyseras endast som en helhet, vilket främjar utvecklingen av webbplatserna. Cookies kan också möjliggöra att du när du en gång har loggat in på våra tjänster inte behöver ange ditt lösenord vid nya besök. 

Vi använder även dina personuppgifter för att hantera fakturering och kortbetalning via tredje part.  

Marknadsföring och information 

h:ström kan komma att använda angivna personuppgifter för marknadsföringsändamål, men du kan närhelst du önskar (exempelvis via en länk i ett nyhetsbrev) välja att avsluta sådana utskick. 

Var samlas personuppgifterna och hur länge? 

Personuppgifterna i egen regi samlas in och lagras på två ställen, dels på vår server, som står i ett serverhotell i Sverige, dels lokalt på vårt kontor i Umeå, Norrland. Det är endast vi som har tillgång till nämnd server, dock kan hostingbolaget vid behov gå in och göra nödvändiga uppdateringar och justeringar. Samma sak gäller särskild utveckling som görs av externa bolag.  

Vi lagrar personuppgifter så länge som det anses att vi har behov av dem, utifrån juridiska (bokföringslagen) och andra aspekter. Vi måste exempelvis lagra fakturauppgifter och dylikt. Du kan naturligtvis närhelst ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. 

På våra webbplatser kan det förekomma länkar till andra webbplatser. h:ström ansvarar inte för dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem. 

Personuppgiftsansvar 

Vi samlar in personuppgifter inom vår verksamhet i bolaget h:ström - Text & Kultur AB. Om du har frågor om h:ströms dataskyddspolicy eller vill att vi justerar eller plockar bort dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till de personuppgiftsansvariga hos oss: [email protected] | 090 145 405. 

Ändringar i dataskyddspolicyn 

h:ström kan när som helst, utan att meddela detta i förväg, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter samt ändra och begränsa rätten att använda webbplatsen och även helt förhindra användning av den. Detta dokument är alltid den senaste versionen av vår dataskyddspolicy.

Komplett integritetspolicy hittar du på hstrom.se.