VANLIGA FRÅGOR

Ibland kan självpublicering och drömmen om att trycka sin egen bok vara något av en snårskog. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

 • VAD BEHÖVER NI FÖR ATT TRYCKA MIN BOK? - Ett första steg är naturligtvis ett manuskript. När du skrivit din bok i exempelvis Word och samlat ihop eventuella bilder, antingen digitalt (exempelvis som .jpg-filer) eller fysiskt, så kan vi utgå från det!
 • RUBRIKER, FETSTIL, KURSIVER ETC - Visa tydligt dina rubriker. I Word kan du välja olika format på din text, välj gärna ett rubrikformat för dina rubriker. Vill du ha fetstil eller kursiver på vissa ord, går det bra att lägga in det i Word också. 
 • BILDER I BOKEN - Om du vill ha bilder i boken och vi ska göra formgivningen, så anger du tydligt i manuskriptet vart du vill ha bilden, exempelvis genom att skriva
  *** BILD 1: Bildtext... ***
  Sedan döper du dina digitala bilder till samma numrering, så de exempelvis heter 1.jpg, 2.jpg osv. Har du fysiska bilder som du vill ha hjälp att skanna in skriver du på baksidan av bilden numret eller sätter på post-it-lappar. 
 • DUGER MINA BILDER? - Bilder som ska tryckas bör vara i upplösningen 300 dpi (punkter/tum) i skala 1:1, men bilder ned till 200 dpi duger. Bilder i sämre upplösning än så kan bli pixliga eller på annat sätt dåliga i tryck. Tänk på att bilder på internet sällan är i tillräckligt hög upplösning - dessutom är de ofta upphovsrättsskyddade.
 • STORLEK PÅ BOKEN? - Vi har inga standardmått, utan trycker din bok utifrån dina önskemål. Däremot finns det mer eller mindre ekonomiska format. Här finns två hållpunkter, antingen upp till A5 (148x210 mm) eller upp till A4 (210x297 mm). Om du vill ha en bok större än A5, men mindre än A4 innebär det mer eller mindre pappersspill när vi skär ned den till det format du vill ha. Du maximerar alltså storleken på din bok men betalar inte mer om du väljer format som ligger så nära A5 eller A4 som möjligt. 

Att formge sin egen bok

Vi hjälper dig gärna med formgivningen av din bok enligt konstens alla regler, men vill du göra det själv? Här kommer några tips för bästa resultat.

 • JAG VILL GÖRA MIN EGEN FORMGIVNING, VAD SKA JAG TÄNKA PÅ? - Det går utmärkt att göra sin egen formgivning i Word eller annat ordbehandlingsprogram. De programmen är förvisso inte gjorda för bokformgivning, men du kan ändå få till det rätt snyggt.
 • TÄNK PÅ MARGINALERNA. - Gör rejäla marginaler, det blir trevligare om det är luftigt. Vi rekommenderar marginaler på åtminstone 20 mm - särskilt in mot rygg. Tänk på att 5-10 mm av varje sida åker in i ryggen eller påverkas av böjningen, så lägg inga väsentligheter där inne... Risken är att man måste bryta sönder boken för att komma åt att läsa texten eller se en bild.
 • SIDOR OCH UPPSLAG. - Tänk på vilka sidor som blir höger- respektive vänstersidor. Alla udda sidor (1, 3, 5 osv) i ditt manuskript blir högersidor, medan alla jämna sidor (2, 4, 6 osv) blir vänstersidor. 
 • HUR ÄR EN BOK UPPBYGGD? - Normalt är en bok börjar en bok med ett SMUTSTITELBLAD (sidan 1), som endast innehåller titeln i mindre stil. Baksidan av smutstitelbladet är då blankt (sidan 2) och sedan kommer själva TITELBLADET (sidan 3). Där skriver du författarnamn och titel. Baksidan av titelbladet (sidan 4) är den så kallade COPYRIGHTSIDAN. Där anger du exempelvis att du har upphovsrätten till boken, vem som tryckt den, tryckorten och tryckåret. Enligt tryckfrihetsförordningen måste du alltid ange tryckeri, tryckort och tryckår. Därefter kommer eventuellt en innehållsförteckning (sidan 5). Tänk på att du gissningsvis vill att själva boken ska börja på en högersida (alltså en udda sida), så du kan behöva lägga in en tom sida efter innehållsförteckningen. 
 • PAGINERING (sidnumrering) - I Word och andra ordbehandlingsprogram kan det vara problematiskt att få till en skiftande paginering, så att sidnumren ligger ut mot ytterkanten av boken, alltså att numreringen ligger till höger på udda sidor och till vänster på jämna sidor. Får du inte till det, så rekommenderar vi centrerad paginering.